ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δεκ 11, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 227/31-10-2013 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίθωσης έργου.

– ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ