ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Νοέ 9, 2012 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Συνεργασία” δημοσιοποίησε τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή δυνητικά ωφελούμενων στη Πράξη “Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού”.

Πληροφορίες για τη Πράξη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Συνεργασία” 

www.synergasia-anlas.gr