ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Απρ 26, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ανοικτοί Ορίζοντες” δημοσιοποίησε τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στη Πράξη: “Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απαχόληση”.

Πληροφορίες για τη Πράξη, η πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ανοικτοί Ορίζοντες”.

www.anoiktoiorizontes-anlas.gr