ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ιούλ 13, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου ανακοινώνει τη πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τη κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ