ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Νοέ 21, 2011 | Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση της κατά την υπ’ αριθμ. 6/15-11-2011 συνεδρίαση, ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων, των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΠ) LEADER

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ