ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ιούλ 14, 2015 | Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση της κατά την υπ’ αριθμ. 31/14-7-2015 συνεδρίαση, ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ