ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Απρ 7, 2015 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής Πολιτικού Μηχανικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 53/9-3-2015 προκήρυξη.

– Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής