Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ Α’ ΤΑΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 (αριθ. πρωτ: 34/18-2-2019) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Οικονομολόγος Λογιστής ΠΕ. - Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 - Παράρτημα...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου διοργανώνει τις παρακάτω ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, προσκαλεί τους μελετητές και τα γραφεία μελετών σε ενημερωτική...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 – ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 ΚΑΙ 19.2.3)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 (Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου. - Ημερομηνία...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου που έληξε στις...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (τακτικό και αναπληρωματικό) τον έλεγχο και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018). -...

3H ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER εγκρίθηκε η 3η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (αιτήσεων στήριξης) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 92/18-5-2018...

2H ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (αιτήσεων στήριξης) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 92/18-5-2018...