Δελτία Τύπου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο (οδός Αργυροπούλου 3) προτίθεται να αναθέσει τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη Π.Ε. Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Λασιθίου κατά την υπ' αριθ. 11/26-9-2019 συνεδρίαση της, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη 2η τροποποίηση του Παραρτήματος 4: "Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση" στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν....

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Λασιθίου, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (τακτικό και αναπληρωματικό) τον έλεγχο και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019). -...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τη 1η τροποποίηση της 1ης πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 (Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD Ν. Λασιθίου στο πλαίσιο του ΠΑΑ...