2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Μαρ 1, 2013 | Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποίησε τη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια των παρακάτω Μέτρων του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013:

–      Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες».
–      Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων».
–      Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων».

Ο συνολικός διαθέσιμος προυπολογισμός δημόσιας δαπάνης είναι 65.000.000 € και για τη Κρήτη είναι 4.200.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης για τη Κρήτη είναι 50% και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 24 Απριλίου 2013.

Οι περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι: 

Δήμος Σητείας:
(Όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Σητεία)
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου:
(Όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες)
Δήμος Ιεράπετρας:
(Οι Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Στεφάνου, Ορεινού, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαμαύκας, Μακρυλιάς, Μεσελέρων, Μουρνιών, Μύθων, Μύρτου, Νέων Μαλών και Ρίζας)

Το Προγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση (Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Αντένα Λασιθίου του Μηχανισμού Υποστήριξης Κρήτης για την υλοποίηση του Άξονα 3, διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων σχετικά τους κλάδους και τις δράσεις που ενισχύονται, τους δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ 311: Αναλυτική προκήρυξηΟδηγός ΕφαρμογήςΦάκελος Υποψηφιότητας

ΜΕΤΡΟ 312: Αναλυτική προκήρυξηΟδηγός ΕφαρμογήςΦάκελος ΥποψηφιότηταςΦάκελος Υποψηφιότητας (Δικτύωση)

ΜΕΤΡΟ 313: Αναλυτική προκήρυξηΟδηγός ΕφαρμογήςΦάκελος Υποψηφιότητας