ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 14:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου που έληξε στις 15-10-2019 (ηλεκτρονική υποβολή) υποβλήθηκαν 35 προτάσεις (αιτήσεις στήριξης) με αιτούμενο προϋπολογισμό 6.449.216,59 €, αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.519.536,27 € και ιδιωτική συμμετοχή 2.929.680,32 €.

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης είναι 2.011.500 € και επομένως υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 174,97%.

Ανά Υποδράση από τις 35 προτάσεις:

·       4 αφορούν την υποδράση 19.2.2.2 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 418.566,04 € (διαθέσιμη 342.500 € - κάλυψη 122,21%).

·       13 αφορούν την υποδράση 19.2.2.3 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.107.390,53 € (διαθέσιμη 357.500 € - κάλυψη 309,76%).

·       3 αφορούν την υποδράση 19.2.2.4 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 377.584,99 € (διαθέσιμη 390.000 € - κάλυψη 96,82%).

·       1 αφορά την υποδράση 19.2.2.5 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 107.646,92 € (διαθέσιμη 130.000 € - κάλυψη 82,81%).

·       8 αφορούν την υποδράση 19.2.3.1 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 854.948,26 € (διαθέσιμη 386.500 € - κάλυψη 221,20%).

·       5 αφορούν την υποδράση 19.2.3.3 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 451.439,53 € (διαθέσιμη 180.000 € - κάλυψη 250,80%).

·       1 αφορά την υποδράση 19.2.3.4 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 201.960 € (διαθέσιμη 180.000 € - κάλυψη 112,20%).

Γεωγραφικά από τις 35 προτάσεις:

·      14 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου (39,23% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης).

·      5 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας (14,10% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης).

·      6 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (22,89% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης).

·      10 προτάσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Σητείας (23,78% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και των φυσικών φακέλων θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων σύμφωνα μετά κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.
Δείτε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 


  Αρχική | Επικοινωνία || Created by CreativeStudio