ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 09:48

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Λασιθίου κατά την υπ' αριθ. 11/26-9-2019 συνεδρίαση της, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2019 να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην ΟΤΔ το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και τα παραρτήματα της που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
Δείτε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 


  Αρχική | Επικοινωνία || Created by CreativeStudio