ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ/LEADER)
Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 21:40

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) υπέβαλε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου στο πλαίσιο του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα (περιοχή εφαρμογής, δράσεις, προκηρύξεις, όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, δικαιούχοι, ποσοστά ενίσχυσης κ.λπ) παρέχονται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος:
http://www.anlas-leader.gr

Στην ιστοσελίδα αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το "ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"
 Δείτε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 


  Αρχική | Επικοινωνία || Created by CreativeStudio